gr Ελληνικά en English
Τηλ. +30 23310 51034, 51035, Fax: +30 23310 51036
Αρχική

Ο Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ "Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ" είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός εξειδικευμένος στην εισαγωγή - εξαγωγή και πώληση αγροτικών προϊόντων, φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Πριν την εμπορία κάνει διαλογή, συσκευασία και τυποποίηση οποιουδήποτε αγροτικού προϊόντος.

Ο Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ "Η ΦΡΟΥΤΟΠΗΓΗ" κυρίως ασχολείται με τα παρακάτω φρούτα και λαχανικά.

Ροδάκινα - Νεκταρίνια - Κεράσια - Ακτινίδια - Πιπεριές Γεμιστές (Ντολμάδες) - Πιπεριές Μακριές (Κέρατα) - Πιπεριές Φλωρίνης - Φασολάκια.

Μπορούμε να προμηθεύσουμε στους πελάτες μας και άλλα είδη φρούτων και λαχανικών κατόπιν επιθυμίας τους.

Διανομή:

  • Εσωτερική Αγορά
  • Υπερμάρκετ
  • Σουπερμάρκετ
  • Παγκόμσια Αγορά

 

FROUTOPIGI-foto1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Α.Ε. «GEA FRUIT ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ A.E.»

( Αρ. ΜΑΕ 40547/52/Β/98/6 )

 

Σύµφωνα µε το Νόµο και το καταστατικό της εταιρείας , το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της ανώνυµης εταιρείας« GEA FRUIT ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. », σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεµβρίου 2016 , ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. , στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Γεώργιο ∆ήµου ∆οβρά του Ν.Ηµαθίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων:

α) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας για την διαχειριστική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 µετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

β) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.

 

Οι µέτοχοι που θέλουν να πάρουν µέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταµείο της εταιρείας τις µετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις µετοχές τους ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συµµορφωθούν εν γένει µε τις διατάξεις του Νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Άγιος Γεώργιος 01/ 09 / 2016

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                           Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                        ΤΟ ΜΕΛOΣ

Σπυριδωνίδης Βενιαµίν                      Σαργιαννίδου Πετρούλα                       Σπυριδωνίδης Αντώνιος